Ulrika Strandroth Frid och Rickard Simonsson tilldelas årets Axelpris

Årets Axelpris går till Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör i Lidköpings kommun, och Rickard Simonsson, regiondirektör i Region Örebro län.

De två pristagarna får utmärkelsen, inklusive en prissumma på 25 000 kronor var, vid en ceremoni i eftermiddag.

Syftet med Axelpriset är att lyfta fram den offentliga verksamhetens betydelse för tilliten i samhällskontraktet och en levande demokrati.

Bakom priset står kreditinstitutet Kommuninvest och konsultföretaget Public Partner. Kommuninvest, som ägs av 294 kommuner och regioner, är kommunsektorns största långivare. Public Partner arbetar med offentlig sektor och har ett aktivt samhällsengagemang.

Ulrika Strandroth Frid får priset med motiveringen:

Ulrika har erfarenhet av kommunalt ledningsarbete på den högsta nivån sedan 2012 och har tillvunnit sig respekt för sin integritet och förmåga att i en politiskt styrd organisation verka som ledare med hela kommunens bästa för ögonen.

För Rickard Simonsson är prismotiveringen:

Rickard har med en hög grad av integritet och lojalitet samt med sin pedagogiska förmåga visat hur ett bra samspel mellan en ledande tjänsteperson och de förtroendevalda beslutsfattarna kan utformas.

– Ulrika och Rickard står båda för ett modernt och gediget ledarskap som bygger på stark integritet, en helhetssyn på den egna organisationen och konstruktiva kontaktytor gentemot omvärlden. Inom en kommunsektor där förändringstakten i nuläget är mycket hög fungerar de som positiva motorer och inspiratörer, säger Göran Färm, ordförande för Kommuninvest ekonomisk förening.

– Våra två pristagare står stadigt i de värden som offentliga verksamheter bygger på och lyckas väl med att balansera mellan självstyrelsen och att skapa allianser med andra för att åstadkomma resultat. I ljuset av den samhällsomvandling som sker och de utmaningar som offentliga verksamheter står inför så är både Ulrika och Richard goda förebilder för ett modernt ledarskap som möter utmaningar och stärker samhällskontraktet, säger Krister Högne, verkställande direktör för Public Partner AB.

För mer information

David Ljung, kommunikationschef, tel: 073-068 45 45, e-mail: david.ljung@kommuninvest.se

Krister Högne, VD Public Partner AB, tel: 073-020 84 32, e-mail: krister@publicpartner.se

MER

AKTUELLT

Välkommen som ny konsult – Mia Enander Lanner

Public Partner växer och hälsar Mia Enander Lanner välkommen som nya konsult. Mia har mer än 15 års erfarenhet av att leda både chefer och medarbetare i systematiskt arbetsmiljö- och kvalitetsarbete, intern styrning och kontroll, organisations- och verksamhetsutveckling.

Public Partner bjuder in till eftervalsanalys

Knappa fyra dagar efter att vallokalerna stängt och när onsdagsrösterna precis är räknade bjuder Public Partner in till eftervalsanalys. Har vi ett valresultat som ger ännu en mandatperiod med utmanande parlamentariskt läge nationellt? Blir det ännu fler ovanliga koalitionsbildningar i kommuner och regioner och fler politiska styren i minoritet? Finns det risk för extraval? Hur tänker politikerna vid förhandlingsborden just nu? Public Partner bjuder in till eftervalsanalys den 15 september.

Christina Jörhall ny konsult hos Public Partner

Nu välkomnar vi Christina Jörhall som associerad konsult hos Public Partner. Christina är verksam i det egna bolaget Avantina AB och har dessförinnan arbetat tolv år som kommunikationsdirektör i Region Jönköpings län. Hon har också haft motsvarande roll på kommunal nivå.

Se eventet – Ledarskap i politiskt styrda organisationer

Den 15 juni kl 16.30-18.30 bjöd Public Partner in till ett event om ledarskap i politiskt styrda organisationer. Deltog gjorde Christian Jacobsson, leg psykolog och docent i psykologi vid Göteborgs universitet, Staffan Isling VD på SKR, Hillevi Engström, VD på Trygghetsstiftelsen samt Fredrik Jarl, KSO i Gagnef.