Ulrika Strandroth Frid och Rickard Simonsson tilldelas årets Axelpris

Årets Axelpris går till Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör i Lidköpings kommun, och Rickard Simonsson, regiondirektör i Region Örebro län.

De två pristagarna får utmärkelsen, inklusive en prissumma på 25 000 kronor var, vid en ceremoni i eftermiddag.

Syftet med Axelpriset är att lyfta fram den offentliga verksamhetens betydelse för tilliten i samhällskontraktet och en levande demokrati.

Bakom priset står kreditinstitutet Kommuninvest och konsultföretaget Public Partner. Kommuninvest, som ägs av 294 kommuner och regioner, är kommunsektorns största långivare. Public Partner arbetar med offentlig sektor och har ett aktivt samhällsengagemang.

Ulrika Strandroth Frid får priset med motiveringen:

Ulrika har erfarenhet av kommunalt ledningsarbete på den högsta nivån sedan 2012 och har tillvunnit sig respekt för sin integritet och förmåga att i en politiskt styrd organisation verka som ledare med hela kommunens bästa för ögonen.

För Rickard Simonsson är prismotiveringen:

Rickard har med en hög grad av integritet och lojalitet samt med sin pedagogiska förmåga visat hur ett bra samspel mellan en ledande tjänsteperson och de förtroendevalda beslutsfattarna kan utformas.

– Ulrika och Rickard står båda för ett modernt och gediget ledarskap som bygger på stark integritet, en helhetssyn på den egna organisationen och konstruktiva kontaktytor gentemot omvärlden. Inom en kommunsektor där förändringstakten i nuläget är mycket hög fungerar de som positiva motorer och inspiratörer, säger Göran Färm, ordförande för Kommuninvest ekonomisk förening.

– Våra två pristagare står stadigt i de värden som offentliga verksamheter bygger på och lyckas väl med att balansera mellan självstyrelsen och att skapa allianser med andra för att åstadkomma resultat. I ljuset av den samhällsomvandling som sker och de utmaningar som offentliga verksamheter står inför så är både Ulrika och Richard goda förebilder för ett modernt ledarskap som möter utmaningar och stärker samhällskontraktet, säger Krister Högne, verkställande direktör för Public Partner AB.

För mer information

David Ljung, kommunikationschef, tel: 073-068 45 45, e-mail: david.ljung@kommuninvest.se

Krister Högne, VD Public Partner AB, tel: 073-020 84 32, e-mail: krister@publicpartner.se

MER

AKTUELLT

Förvalsanalys hos Public Partner – inför valet 2022

Den 11 september 2022 är det dags att gå till valurnorna för att rösta i valen till riksdagen, regionen och kommunen. Den 25 november 2021 bjöd Public Partner in till en utforskande förvalsanalys. Se eventet med en panel bestående av Jenny Madestam, docent, Försvarshögskolan, Stig-Björn Ljunggren, politisk chefredaktör, Sydöstran, Anna Tenje, KSO, Växjö och Jimmy Jansson, KSO, Eskilstuna.

Utbildning som ger effekt för dig med ett samhällsuppdrag

Staffan Lönner driver nystartade utbildningsföretaget Public Partner Academy. Här breddas Public Partners erbjudande till att inkludera kompetensutveckling för alla med samhällsuppdrag. Med hjälp av utbildningsledare med bred kunskap om offentlig verksamhet erbjuds utbildningar som ger en långsiktig effekt.

Ärendeprocessen – kommunens blodomlopp

Har du ordning på ärendeprocessen i din kommun? Tycker du att beslutsunderlaget kommer i tid? Håller den kvalitet som du förväntar dig och behöver? Är dina förtroendevalda nöjda? Fungerar beslutsfattandet vid sammanträdet med tanke på beslutsunderlaget? Blir besluten så tydliga att det inte råder tveksamheter när besluteten ska genomföras? Gör ni lika i de olika förvaltningarna? Vet handläggarna om vad som krävs av en handläggare? Vill de förtroendevalda vara med i utformningen av tjänsteskrivelserna?

Är du vår nya VD för Public Partner Interim Management AB?

[uppdaterad 21-10-08] Public Partner Group AB är moderbolag i en koncern med det rörelsedrivande konsultföretaget Public Partner Management. Nu breddar vi verksamheten och startar två nya dotterbolag. Ett av dessa är Public Partner Interim Management AB. Målet är en etablerad och ledande aktör inom bemanning och rekrytering för offentlig sektor, organisationer och företag med samhällsuppdrag. Vi söker nu en operativ VD till det nya bolaget.