Utbildning som ger effekt för dig med ett samhällsuppdrag

Staffan Lönner driver nystartade utbildningsföretaget Public Partner Academy. Här breddas Public Partners erbjudande till att inkludera kompetensutveckling för alla med samhällsuppdrag. Med hjälp av utbildningsledare med bred kunskap om offentlig verksamhet erbjuds utbildningar som ger en långsiktig effekt.

Vad är PP Academy – om du skulle beskriva satsningen i en mening?

PPA är utbildningsföretaget som tar Public Partners ledord ”Förändra världen – börja här” ett steg vidare till att genom utbildning och kompetensutveckling bidra till att offentlig verksamhet gör just det – förändrar världen.

Vilka vänder sig PP Academy i första hand till, vem ska gå utbildningarna?

PP Academy vänder sig till chefer och medarbetare i samhällsfinansierade verksamheter (offentlig sektor). Vi kommer på sikt också erbjuda nätverk, inspirationsföreläsningar och certifieringsprogram.

Vad tycker du skiljer utbudet hos PP Academy jämfört med andra leverantörer av utbildningar?

I grunden så jämför vi oss inte med andra, för att undvika att låta andra påverka hur vi agerar. Academys utbildningar skapas av personer som arbetar nära nyckelpersoner och/eller i organisationer i samhällsfinansierade verksamheter (offentlig sektor) och är erkänt duktiga utbildare. Det gör att de har en stor förståelse och kunskap om de utmaningar som kan finnas just i organisationer där tjänstemän möter politiken och vice versa, och vet att det finns en komplexitet i förändring och utveckling. Det gör att vi ligger nära både nutida och framtida behov och vi kommer genomföra utbildningar med utbildningsledare som är en naturlig del av att vilja bidra till att offentlig verksamhet hela tiden utvecklas. Det vi gör som vi inte ser hos andra är att vi till de flesta av våra utbildningar redan från början erbjuder ett nästa steg i utbildningen. Vi vill inte att våra deltagare skall gå hem och sedan inte ha en plan för hur de tar till vara på sin nya kunskap och insikt. Det kan röra sig om behovsinriktade workshops för att dela med sig till och engagera sina medarbetare eller individuell coachning. Vi är måna om att utbildningen inte skall bli en engångsföreteelse utan verkligen blir starten på utveckling.

Varför är PP Academy nästa steg i Public Partners utveckling?

Utveckling och förändring når man genom att se till att alla olika delar i en förflyttning hänger ihop, det kan göras om man har en förståelse för helhetsbilden och tillgång till olika verktyg/hjälpmedel och dessutom kan se vilken insats som för tillfället är den mest prioriterade och/eller effektiva i en organisation. Genom satsningen på Academy och Interim så kan Public Partner göra just det, erbjuda den lösning som för tillfället är det mest prioriterade oavsett om det handlar om en konsultinsats, kompetensförflyttning eller tillsättande av en interimstjänst och genom sin totala kompetens vara en förtroendegivande och trygg partner.

Berätta lite om din bakgrund och vad som kännetecknar dig som VD och vad du själv känner att du vill göra?

Som ledare i olika positioner och organisationer har det alltid varit viktigt för mig använda kompetensförflyttning och personlig utveckling för att uppnå det mål som organisationen har satt upp. Att uppnå utveckling och förändring har jag inte sett som möjligt om man inte har en tydlig strategi och verktygen att använda. Genom Academy får jag möjligheten att genom våra utbildningsprogram och utbildare bidra till att det sker i fler organisationer än den jag själv tidigare kunde påverka. Det känns riktigt bra. Jag är mycket nöjd med den mix av utbildningar som vi startar med och också att vi redan från början har ett antal olika utbildningsorter. Jag kan redan nu säga att vi har en hel del spännande i pipeline inför våren också som vi just nu jobbar med, så håll utkik!

AKTUELLT

Utbildning som ger effekt för dig med ett samhällsuppdrag

Staffan Lönner driver nystartade utbildningsföretaget Public Partner Academy. Här breddas Public Partners erbjudande till att inkludera kompetensutveckling för alla med samhällsuppdrag. Med hjälp av utbildningsledare med bred kunskap om offentlig verksamhet erbjuds utbildningar som ger en långsiktig effekt.

Ärendeprocessen – kommunens blodomlopp

Har du ordning på ärendeprocessen i din kommun? Tycker du att beslutsunderlaget kommer i tid? Håller den kvalitet som du förväntar dig och behöver? Är dina förtroendevalda nöjda? Fungerar beslutsfattandet vid sammanträdet med tanke på beslutsunderlaget? Blir besluten så tydliga att det inte råder tveksamheter när besluteten ska genomföras? Gör ni lika i de olika förvaltningarna? Vet handläggarna om vad som krävs av en handläggare? Vill de förtroendevalda vara med i utformningen av tjänsteskrivelserna?

Marknadsansvarig projektledare Public Partner Academy

Företaget Public Partner arrangerar idag ledarskapsutbildningar och kompetensutveckling för chefer och medarbetare inom offentlig sektor samt för organisationer och företag med samhällsuppdrag. Nu tar vi nästa steg och breddar vårt erbjudande till att omfatta flera olika segment och närliggande tjänster under namnet Public Partner Academy. Av den här anledningen söker vi nu en Projektkoordinator/Marknadsansvarig.

Är du vår nya VD för Public Partner Interim Management AB?

[uppdaterad 21-10-08] Public Partner Group AB är moderbolag i en koncern med det rörelsedrivande konsultföretaget Public Partner Management. Nu breddar vi verksamheten och startar två nya dotterbolag. Ett av dessa är Public Partner Interim Management AB. Målet är en etablerad och ledande aktör inom bemanning och rekrytering för offentlig sektor, organisationer och företag med samhällsuppdrag. Vi söker nu en operativ VD till det nya bolaget.