Är du vår nya vd?

Public Partner Interim Management AB
Vi är specialister på kompetensförsörjning och bemanning av chefer och medarbetare inom offentlig sektor, organisationer och företag med samhällsuppdrag. Vi är en del av Public Partner Group som också erbjuder managementkonsulttjänster och kompetensutvecklingstjänster.

[uppdaterad 21-10-08]

Är du vår nya VD?

Public Partner Group AB är moderbolag i en koncern med det rörelsedrivande konsultföretaget Public Partner Management. Nu breddar vi verksamheten och startar två nya dotterbolag. Ett av dessa är Public Partner Interim Management AB.

Public Partner Interim Management erbjuder lösningar vid tillfälliga behov av chefer eller specialister inom offentlig sektor, organisationer och företag med samhällsuppdrag. På sikt ska vi bredda verksamheten i bolaget till att även omfatta andra kompletterande tjänster. Vi vill också att Public Partner Interim Management ska bidra till en positiv samhällsutveckling.

Målet är att Public Partner Interim Management är en etablerad och ledande aktör inom bemanning och rekrytering för offentlig sektor, organisationer och företag med samhällsuppdrag.

Public Partner Interim Management AB ska drivas som en egen och självständig verksamhet inom koncernen men samspela med övriga bolag inom Public Partner Group.

Vi söker nu en operativ VD till det nya bolaget som får i uppdrag att utveckla och driva verksamheten. Som VD är du också projektledare och säljansvarig.

Som VD blir du ansvarig för affärsutveckling, sälj och marknad. Du har att samlat ansvar för bolagets utveckling och rapporterar till koncernens VD. Du arbetar mot tydliga affärsmål.

Din bakgrund

 • Du har troligtvis haft ledande befattningar inom offentlig sektor eller inom något samhällsföretag.
 • Du har sannolikt erfarenheter från bemannings- och rekryterings branschen.
 • Du har bred förståelse för offentlig sektor och skattefinansierad verksamhet.
 • Du har någon form av akademisk utbildning.
 • Du har tidigare arbetat med affärsutveckling mot tydliga mål.
 • Du har ett stort personligt nätverk som är relevant för detta område.
 • Du kanske idag arbetar som anställd chef men vill ta steget vidare och bygga upp ett företag inom ramen för Public Partner Group.

Dina egenskaper

 • Du är en entreprenörstyp som själv är operativ och ser till att saker händer.
 • Du har en förmåga att tänka strategiskt och långsiktigt.
 • Du är prestigelös och ser möjligheter då andra ser svårigheter.
 • Du lockas av att få skapa något nytt som en del av en befintlig omkringliggande struktur.
 • Du är genuint intresserad av samhällsfrågor.
 • Du är en god ledare och har förmåga att bygga team.

För rätt person finns möjlighet att bli delägare i bolaget. Din roll är att bygga och utveckla företaget inom ramen för Public Partner Group.

Om du är intresserad och tror att du är den vi söker – skicka en kort presentation av dig själv på max en A4 sida. Berätta gärna varför just du är den vi söker. Bifoga gärna ett kort CV.

Skicka din intresseanmälan till krister@publicpartner.se senast den 24 oktober. Ange gärna ”Ansökan Public Partner Interim Management” i rubrikfältet. Men vänta inte för länge. Hittar vi rätt person så slår vi till.

Frågor

Krister Högne, VD Public Partner Group, 073 020 84 32

Rune Nordström, Styrelseordförande Public Partner Group, 070 602 65 20

AKTUELLT

Är du vår nya VD för Public Partner Interim Management AB?

[uppdaterad 21-10-08] Public Partner Group AB är moderbolag i en koncern med det rörelsedrivande konsultföretaget Public Partner Management. Nu breddar vi verksamheten och startar två nya dotterbolag. Ett av dessa är Public Partner Interim Management AB. Målet är en etablerad och ledande aktör inom bemanning och rekrytering för offentlig sektor, organisationer och företag med samhällsuppdrag. Vi söker nu en operativ VD till det nya bolaget.

PUBLIC PARTNER bjuder in till förvalsanalys den 25 november! 

Den 11 september 2022 är det dags att gå till valurnorna för att rösta i valen till riksdagen, regionen och kommunen. Den 25 november, kl 16-19 bjuder vi in till ett utforskande samtal om vilka frågor som står högst på den politiska dagordningen och hur dessa frågor kommer att påverka oss beroende på hur valen faller ut. 

Staffan Lönner etablerar Public Partner Academy

Public Partner Academy är en ny affärsverksamhet inom ramen för Public Partner där målet är att etablera en aktör som erbjuder kompetensutveckling för chefer och medarbetare i offentligt finansierade organisationer och företag med samhällsuppdrag. Som ett steg i satsningen anlitas nu Staffan Lönner som chef för denna verksamhet.

Tre toppkrafter till Public Partner

Public Partner är stolta över att välkomna tre nya konsulter: Catharina Lilja, Fredrik Nornvall och Stefan Sorpola. Public Partner är ett konsultföretag med inriktning på att stödja ledningar i offentligt finansierade organisationer och företag med samhällsuppdrag att utveckla sin styrning och ledning och därigenom skapa goda resultat i ett föränderligt samhälle. "I vårt arbete med att skapa bestående värden är jag väldigt glad att kunna välkomna Catharina, Fredrik och Stefan till Public Partner", säger Krister Högne, vd för Public Partner.