PUBLIC PARTNER bjuder in till förvalsanalys den 25 november!

Det finns en lång tradition i Public Partners historia att bjuda in till samtal och diskussion om aktuella samhällsfrågor. Det är ett genuint intresse vi bärs av men vi vill också omsätta kunskap i engagemang i samhällsdebatten och framför allt för att skapa mervärde i våra kundrelationer.

Den 11 september 2022 är det dags att gå till valurnorna för att rösta i valen till riksdagen, regionen och kommunen. Den 25 november, kl 16-19 bjuder vi in till ett utforskande samtal om vilka frågor som står högst på den politiska dagordningen och hur dessa frågor kommer att påverka oss beroende på hur valen faller ut.

Medverkande:

  • Jenny Madestam, docent, Försvarshögskolan
  • Stig-Björn Ljunggren, politisk chefredaktör, Sydöstran
  • Anna Tenje, KSO, Växjö
  • Jimmy Jansson, KSO, Eskilstuna

Det går att anmäla sig redan nu, deltagarantalet är begränsat och vi kommer självklart se till att vi kan umgås med avstånd och på ett säkert sätt i våra luftiga lokaler. Vi bjuder på förfriskningar och svenska munsbitar.

Anmäl dig här
Du kan även anmäla dig genom att mejla event@publicpartner.se

Eventet kommer även streamas – så om man vill följa det på distans går det bra.

AKTUELLT

Ärendeprocessen – kommunens blodomlopp

Har du ordning på ärendeprocessen i din kommun? Tycker du att beslutsunderlaget kommer i tid? Håller den kvalitet som du förväntar dig och behöver? Är dina förtroendevalda nöjda? Fungerar beslutsfattandet vid sammanträdet med tanke på beslutsunderlaget? Blir besluten så tydliga att det inte råder tveksamheter när besluteten ska genomföras? Gör ni lika i de olika förvaltningarna? Vet handläggarna om vad som krävs av en handläggare? Vill de förtroendevalda vara med i utformningen av tjänsteskrivelserna?

Ett år av pandemi – är det tid för att andas och lära?

För drygt ett år sedan drabbades Sverige tillsammans med stora delar av världen av Corona-pandemin. Få av oss trodde då att den fortsatt skulle pågå under våren 2021 och minnet av pandemins initiala fas bleknar successivt. Pandemin har visat att vi i delar av landet saknade förmåga att skydda de sköraste äldre, vi famlade i vår förmåga att anskaffa skyddsutrustning och bristen på samordning mellan olika nyckelaktörer i hanteringen av krisen var tämligen uppenbar i uppstarten.

Så lyckas du med ditt dataskyddsarbete i offentlig sektor

Det är ett ökande problem för många offentliga aktörer att hantera sitt dataskydd samtidigt som kraven och behoven ökar i och med digitaliseringens framfart. Med relativt enkla medel i några få punkter kan man dock skapa sig en bra kontroll och styrning över detta arbete och därmed radikalt minska riskerna i verksamheternas utförande.

Vilken roll spelar kommunen i utveckling av föreningslivet?

Föreningsliv ett odefinierat begrepp som inrymmer mycket. Det vanligaste är vi tänker på idrottsrörelsen och dess betydelse för barn- och ungdomars fritidssysselsättning. Det aktiva och mångfacetterade föreningsliv som vårt samhälle erbjuder spelar en avgörande roll som röstbärare, demokratiskola, gemenskap och serviceproducent.