PUBLIC PARTNER bjuder in till förvalsanalys den 25 november!

Det finns en lång tradition i Public Partners historia att bjuda in till samtal och diskussion om aktuella samhällsfrågor. Det är ett genuint intresse vi bärs av men vi vill också omsätta kunskap i engagemang i samhällsdebatten och framför allt för att skapa mervärde i våra kundrelationer.

Den 11 september 2022 är det dags att gå till valurnorna för att rösta i valen till riksdagen, regionen och kommunen. Den 25 november, kl 16-19 bjuder vi in till ett utforskande samtal om vilka frågor som står högst på den politiska dagordningen och hur dessa frågor kommer att påverka oss beroende på hur valen faller ut.

Medverkande:

  • Jenny Madestam, docent, Försvarshögskolan
  • Stig-Björn Ljunggren, politisk chefredaktör, Sydöstran
  • Anna Tenje, KSO, Växjö
  • Jimmy Jansson, KSO, Eskilstuna

Det går att anmäla sig redan nu, deltagarantalet är begränsat och vi kommer självklart se till att vi kan umgås med avstånd och på ett säkert sätt i våra luftiga lokaler. Vi bjuder på förfriskningar och svenska munsbitar.

Anmäl dig här
Du kan även anmäla dig genom att mejla event@publicpartner.se

Eventet kommer även streamas – så om man vill följa det på distans går det bra.

AKTUELLT

Ett år av pandemi – är det tid för att andas och lära?

För drygt ett år sedan drabbades Sverige tillsammans med stora delar av världen av Corona-pandemin. Få av oss trodde då att den fortsatt skulle pågå under våren 2021 och minnet av pandemins initiala fas bleknar successivt. Pandemin har visat att vi i delar av landet saknade förmåga att skydda de sköraste äldre, vi famlade i vår förmåga att anskaffa skyddsutrustning och bristen på samordning mellan olika nyckelaktörer i hanteringen av krisen var tämligen uppenbar i uppstarten.

Så lyckas du med ditt dataskyddsarbete i offentlig sektor

Det är ett ökande problem för många offentliga aktörer att hantera sitt dataskydd samtidigt som kraven och behoven ökar i och med digitaliseringens framfart. Med relativt enkla medel i några få punkter kan man dock skapa sig en bra kontroll och styrning över detta arbete och därmed radikalt minska riskerna i verksamheternas utförande.

Vilken roll spelar kommunen i utveckling av föreningslivet?

Föreningsliv ett odefinierat begrepp som inrymmer mycket. Det vanligaste är vi tänker på idrottsrörelsen och dess betydelse för barn- och ungdomars fritidssysselsättning. Det aktiva och mångfacetterade föreningsliv som vårt samhälle erbjuder spelar en avgörande roll som röstbärare, demokratiskola, gemenskap och serviceproducent.

Vi kan styrning och ledning i kris

Nu utsätts den offentliga sektorn för en prövning som ingen vet hur den kommer att utvecklas. Kommunledningar runt om i Sverige tvingas att hantera ovanligt många och stora frågor. Våra konsulter – flera som har varit verksamma som chefer i offentlig sektor – är beredda att hjälpa till i operativ eller strategisk ledning.