Staffan Lönner etablerar Public Partner Academy

Public Partner Academy är en ny affärsverksamhet inom ramen för Public Partner där målet är att etablera en aktör som erbjuder kompetensutveckling för chefer och medarbetare i offentligt finansierade organisationer och företag med samhällsuppdrag.

Som ett steg i satsningen anlitas nu Staffan Lönner som chef för denna verksamhet.

”För att klara välfärdens utmaningar är det avgörande att offentligt finansierade organisationer och företag med samhällsuppdrag klarar av sin kompetensutveckling. Vi ser att det finns utmaningar idag i att utveckla relevant kompetens och förmåga för att möta dessa utmaningar. Därför har vi bestämt oss för att skapa en utbildningsverksamhet som kan bistå organisationer i sin kompetensutveckling ”säger Krister Högne VD Public Partner.

”Därför är det glädjande att kunna berätta att Staffan Lönner tagit sig an rollen som ansvarig för att etablera och utveckla vår nya verksamhet. Med sin bredd och erfarenhet att bygga upp och utveckla verksamheter har han de kvalifikationer som krävs för att driva detta med hjälp av Public Partners struktur och resurser i övrigt” fortsätter Krister.

”Public Partner är ett starkt varumärke som har ett gott renommé i sin målgrupp och gör redan idag en hel del utbildningsinsatser i sina uppdrag, dessa kan vi paketera och erbjuda separat framöver. Man har också sedan tidigare ledarskapsprogrammet NEXT som är väl etablerat och som vi kan utveckla och bygga vidare på. Vår styrka i Academy är att vi genom konsultverksamheten är nära och kan anpassa och säkerställa att våra utbildningar direkt tillför värde, säger Staffan”.

Public Partner Academy kommer också att erbjuda närliggande relaterade tjänster som chefscoachning, nätverk och föreläsningar.

Kontaktuppgifter:

Krister Högne, VD Public Partner
krister@publicpartner.se, 073-0208432

Staffan Lönner, Public Partner Academy
staffan@publicpartner.se, 070-2083006

AKTUELLT

Välkommen som ny konsult – Mia Enander Lanner

Public Partner växer och hälsar Mia Enander Lanner välkommen som nya konsult. Mia har mer än 15 års erfarenhet av att leda både chefer och medarbetare i systematiskt arbetsmiljö- och kvalitetsarbete, intern styrning och kontroll, organisations- och verksamhetsutveckling.

Christina Jörhall ny konsult hos Public Partner

Nu välkomnar vi Christina Jörhall som associerad konsult hos Public Partner. Christina är verksam i det egna bolaget Avantina AB och har dessförinnan arbetat tolv år som kommunikationsdirektör i Region Jönköpings län. Hon har också haft motsvarande roll på kommunal nivå.

Se eventet – Ledarskap i politiskt styrda organisationer

Den 15 juni kl 16.30-18.30 bjöd Public Partner in till ett event om ledarskap i politiskt styrda organisationer. Deltog gjorde Christian Jacobsson, leg psykolog och docent i psykologi vid Göteborgs universitet, Staffan Isling VD på SKR, Hillevi Engström, VD på Trygghetsstiftelsen samt Fredrik Jarl, KSO i Gagnef.

Välkommen Ann-Sofie Hedenström!

Den 1 augusti förstärks Public Partner med ytterligare en delägare och konsult. Ann-Sofie Hedenström har arbetat inom kommunal sektor i över två decennier varav 15 år som chef på olika befattningar i både små och medelstora kommuner.