Staffan Lönner etablerar Public Partner Academy

Public Partner Academy är en ny affärsverksamhet inom ramen för Public Partner där målet är att etablera en aktör som erbjuder kompetensutveckling för chefer och medarbetare i offentligt finansierade organisationer och företag med samhällsuppdrag.

Som ett steg i satsningen anlitas nu Staffan Lönner som chef för denna verksamhet.

”För att klara välfärdens utmaningar är det avgörande att offentligt finansierade organisationer och företag med samhällsuppdrag klarar av sin kompetensutveckling. Vi ser att det finns utmaningar idag i att utveckla relevant kompetens och förmåga för att möta dessa utmaningar. Därför har vi bestämt oss för att skapa en utbildningsverksamhet som kan bistå organisationer i sin kompetensutveckling ”säger Krister Högne VD Public Partner.

”Därför är det glädjande att kunna berätta att Staffan Lönner tagit sig an rollen som ansvarig för att etablera och utveckla vår nya verksamhet. Med sin bredd och erfarenhet att bygga upp och utveckla verksamheter har han de kvalifikationer som krävs för att driva detta med hjälp av Public Partners struktur och resurser i övrigt” fortsätter Krister.

”Public Partner är ett starkt varumärke som har ett gott renommé i sin målgrupp och gör redan idag en hel del utbildningsinsatser i sina uppdrag, dessa kan vi paketera och erbjuda separat framöver. Man har också sedan tidigare ledarskapsprogrammet NEXT som är väl etablerat och som vi kan utveckla och bygga vidare på. Vår styrka i Academy är att vi genom konsultverksamheten är nära och kan anpassa och säkerställa att våra utbildningar direkt tillför värde, säger Staffan”.

Public Partner Academy kommer också att erbjuda närliggande relaterade tjänster som chefscoachning, nätverk och föreläsningar.

Kontaktuppgifter:

Krister Högne, VD Public Partner
krister@publicpartner.se, 073-0208432

Staffan Lönner, Public Partner Academy
staffan@publicpartner.se, 070-2083006

AKTUELLT

Staffan Lönner etablerar Public Partner Academy

Public Partner Academy är en ny affärsverksamhet inom ramen för Public Partner där målet är att etablera en aktör som erbjuder kompetensutveckling för chefer och medarbetare i offentligt finansierade organisationer och företag med samhällsuppdrag. Som ett steg i satsningen anlitas nu Staffan Lönner som chef för denna verksamhet.

Är du vår nya VD för Public Partner Interim Management AB?

Public Partner Group AB är moderbolag i en koncern med det rörelsedrivande konsultföretaget Public Partner Management. Nu breddar vi verksamheten och startar två nya dotterbolag. Ett av dessa är Public Partner Interim Management AB. Målet är en etablerad och ledande aktör inom bemanning och rekrytering för offentlig sektor, organisationer och företag med samhällsuppdrag. Vi söker nu en operativ VD till det nya bolaget.

Tre toppkrafter till Public Partner

Public Partner är stolta över att välkomna tre nya konsulter: Catharina Lilja, Fredrik Nornvall och Stefan Sorpola. Public Partner är ett konsultföretag med inriktning på att stödja ledningar i offentligt finansierade organisationer och företag med samhällsuppdrag att utveckla sin styrning och ledning och därigenom skapa goda resultat i ett föränderligt samhälle. "I vårt arbete med att skapa bestående värden är jag väldigt glad att kunna välkomna Catharina, Fredrik och Stefan till Public Partner", säger Krister Högne, vd för Public Partner.

Är du vår nya VD?

Public Partner Group AB är moderbolag i en koncern med det rörelsedrivande konsultföretaget Public Partner Management. Nu breddar vi verksamheten och startar två nya dotterbolag. Ett av dessa är Public Partner Academy AB. Vi söker nu en operativ VD till det nya bolaget som får i uppdrag att utveckla och driva verksamheten. Som VD är du också projektledare och säljansvarig.