Catharina Lilja, Fredrik Nornvall och Stefan Sorpola.

Catharina Lilja, Fredrik Nornvall och Stefan Sorpola.

Tre toppkrafter till Public Partner

Public Partner är stolta över att välkomna tre nya konsulter: Catharina Lilja, Fredrik Nornvall och Stefan Sorpola.

Catharina Lilja är utbildad jurist med lång och gedigen erfarenhet av att leda kunskapsintensiva och komplexa organisationer. Till Public Partner tar hon med sig en stor erfarenhet och kunskap om förändringsledning, att driva utvecklingsfrågor inom näringsliv, akademi och offentlig sektor, liksom styrelsearbete.

– Jag vill bidra till att bygga broar och öka förståelsen mellan människor och mellan olika verksamheter, att skapa förutsättningar för människor att tillsammans skapa utveckling och hållbar tillväxt, säger Catharina Lilja.

Fredrik Nornvall har har mångårig erfarenhet av offentlig sektor både i rollen som konsult och som ledare på högsta nivå. Innan Fredrik anslöt sig till Public Partner arbetade han cirka tio år som förvaltningschef och tillförordnad kommundirektör i Värmdö kommun.

– Som konsult på Public Partner vill jag göra skillnad för mina uppdragsgivare på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Ibland krävs visserligen komplexa analyser för att hantera svåra utmaningar. Inte sällan handlar det dock om att på ett skickligt sätt se och tillämpa enkla lösningar för att uppnå resultat. Keep it simple, säger Fredrik Nornvall.

Stefan Sorpola har många års erfarenhet av området verksamhets/ekonomistyrning och att verka i ledande befattning inom politiskt styrda organisationer. Bland annat som ekonomidirektör i kommun och region, samt VD i en kommunal bolagskoncern.

– Det absolut bästa med att vara en del i Public Partner är att vi är den lilla vassa konsultbyrån med den stora samlade erfarenheten som jobbar nära kunden med leveransen i fokus, säger Stefan Sorpola.

Varför Public Partner?
Public Partner är ett konsultföretag med inriktning på att stödja ledningar i offentligt finansierade organisationer och företag med samhällsuppdrag att utveckla sin styrning och ledning och därigenom skapa goda resultat i ett föränderligt samhälle.

– Vi arbetar med utgångspunkt från varje uppdragsgivares verksamhet. Vi vet att en god förståelse varje enskild situation är en förutsättning för rätt konsultstöd. Public Partners seniora medarbetare har tillsammans 250 års erfarenhet av arbete med offentlig verksamhet. Vi vill våra uppdragsgivares framgång och tillsammans med dem skapa nya möjligheter, säger Krister Högne, VD för Public Partner.

Han betonar att Public Partner alltid återkommer till tre kärnfrågor: hur styrs din organisation, hur ser strukturen ut och hur fungerar ledningen?

– I vårt arbete med att skapa bestående värden är jag väldigt glad att kunna välkomna Catharina, Fredrik och Stefan till Public Partner, avslutar Krister Högne.

AKTUELLT

Staffan Lönner etablerar Public Partner Academy

Public Partner Academy är en ny affärsverksamhet inom ramen för Public Partner där målet är att etablera en aktör som erbjuder kompetensutveckling för chefer och medarbetare i offentligt finansierade organisationer och företag med samhällsuppdrag. Som ett steg i satsningen anlitas nu Staffan Lönner som chef för denna verksamhet.

Är du vår nya VD för Public Partner Interim Management AB?

Public Partner Group AB är moderbolag i en koncern med det rörelsedrivande konsultföretaget Public Partner Management. Nu breddar vi verksamheten och startar två nya dotterbolag. Ett av dessa är Public Partner Interim Management AB. Målet är en etablerad och ledande aktör inom bemanning och rekrytering för offentlig sektor, organisationer och företag med samhällsuppdrag. Vi söker nu en operativ VD till det nya bolaget.

Tre toppkrafter till Public Partner

Public Partner är stolta över att välkomna tre nya konsulter: Catharina Lilja, Fredrik Nornvall och Stefan Sorpola. Public Partner är ett konsultföretag med inriktning på att stödja ledningar i offentligt finansierade organisationer och företag med samhällsuppdrag att utveckla sin styrning och ledning och därigenom skapa goda resultat i ett föränderligt samhälle. "I vårt arbete med att skapa bestående värden är jag väldigt glad att kunna välkomna Catharina, Fredrik och Stefan till Public Partner", säger Krister Högne, vd för Public Partner.

Är du vår nya VD?

Public Partner Group AB är moderbolag i en koncern med det rörelsedrivande konsultföretaget Public Partner Management. Nu breddar vi verksamheten och startar två nya dotterbolag. Ett av dessa är Public Partner Academy AB. Vi söker nu en operativ VD till det nya bolaget som får i uppdrag att utveckla och driva verksamheten. Som VD är du också projektledare och säljansvarig.