Catharina Lilja, Fredrik Nornvall och Stefan Sorpola.

Catharina Lilja, Fredrik Nornvall och Stefan Sorpola.

Tre toppkrafter till Public Partner

Public Partner är stolta över att välkomna tre nya konsulter: Catharina Lilja, Fredrik Nornvall och Stefan Sorpola.

Catharina Lilja är utbildad jurist med lång och gedigen erfarenhet av att leda kunskapsintensiva och komplexa organisationer. Till Public Partner tar hon med sig en stor erfarenhet och kunskap om förändringsledning, att driva utvecklingsfrågor inom näringsliv, akademi och offentlig sektor, liksom styrelsearbete.

– Jag vill bidra till att bygga broar och öka förståelsen mellan människor och mellan olika verksamheter, att skapa förutsättningar för människor att tillsammans skapa utveckling och hållbar tillväxt, säger Catharina Lilja.

Fredrik Nornvall har har mångårig erfarenhet av offentlig sektor både i rollen som konsult och som ledare på högsta nivå. Innan Fredrik anslöt sig till Public Partner arbetade han cirka tio år som förvaltningschef och tillförordnad kommundirektör i Värmdö kommun.

– Som konsult på Public Partner vill jag göra skillnad för mina uppdragsgivare på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Ibland krävs visserligen komplexa analyser för att hantera svåra utmaningar. Inte sällan handlar det dock om att på ett skickligt sätt se och tillämpa enkla lösningar för att uppnå resultat. Keep it simple, säger Fredrik Nornvall.

Stefan Sorpola har många års erfarenhet av området verksamhets/ekonomistyrning och att verka i ledande befattning inom politiskt styrda organisationer. Bland annat som ekonomidirektör i kommun och region, samt VD i en kommunal bolagskoncern.

– Det absolut bästa med att vara en del i Public Partner är att vi är den lilla vassa konsultbyrån med den stora samlade erfarenheten som jobbar nära kunden med leveransen i fokus, säger Stefan Sorpola.

Varför Public Partner?
Public Partner är ett konsultföretag med inriktning på att stödja ledningar i offentligt finansierade organisationer och företag med samhällsuppdrag att utveckla sin styrning och ledning och därigenom skapa goda resultat i ett föränderligt samhälle.

– Vi arbetar med utgångspunkt från varje uppdragsgivares verksamhet. Vi vet att en god förståelse varje enskild situation är en förutsättning för rätt konsultstöd. Public Partners seniora medarbetare har tillsammans 250 års erfarenhet av arbete med offentlig verksamhet. Vi vill våra uppdragsgivares framgång och tillsammans med dem skapa nya möjligheter, säger Krister Högne, VD för Public Partner.

Han betonar att Public Partner alltid återkommer till tre kärnfrågor: hur styrs din organisation, hur ser strukturen ut och hur fungerar ledningen?

– I vårt arbete med att skapa bestående värden är jag väldigt glad att kunna välkomna Catharina, Fredrik och Stefan till Public Partner, avslutar Krister Högne.

AKTUELLT

Välkommen som ny konsult – Mia Enander Lanner

Public Partner växer och hälsar Mia Enander Lanner välkommen som nya konsult. Mia har mer än 15 års erfarenhet av att leda både chefer och medarbetare i systematiskt arbetsmiljö- och kvalitetsarbete, intern styrning och kontroll, organisations- och verksamhetsutveckling.

Christina Jörhall ny konsult hos Public Partner

Nu välkomnar vi Christina Jörhall som associerad konsult hos Public Partner. Christina är verksam i det egna bolaget Avantina AB och har dessförinnan arbetat tolv år som kommunikationsdirektör i Region Jönköpings län. Hon har också haft motsvarande roll på kommunal nivå.

Se eventet – Ledarskap i politiskt styrda organisationer

Den 15 juni kl 16.30-18.30 bjöd Public Partner in till ett event om ledarskap i politiskt styrda organisationer. Deltog gjorde Christian Jacobsson, leg psykolog och docent i psykologi vid Göteborgs universitet, Staffan Isling VD på SKR, Hillevi Engström, VD på Trygghetsstiftelsen samt Fredrik Jarl, KSO i Gagnef.

Välkommen Ann-Sofie Hedenström!

Den 1 augusti förstärks Public Partner med ytterligare en delägare och konsult. Ann-Sofie Hedenström har arbetat inom kommunal sektor i över två decennier varav 15 år som chef på olika befattningar i både små och medelstora kommuner.