Är du vår nya vd?

Public Partner Academy AB
Vi är specialister på kompetensutveckling för chefer och medarbetare inom offentlig sektor, organisationer och företag med samhällsuppdrag. Vi är en del av Public Partner Group som också erbjuder managementkonsulttjänster och bemannings- och rekryteringstjänster.

Är du vår nya VD?

Public Partner Group AB är moderbolag i en koncern med det rörelsedrivande konsultföretaget Public Partner Management. Nu breddar vi verksamheten och startar två nya dotterbolag. Ett av dessa är Public Partner Academy AB.

Public Partner Academy ska erbjuda kompetensutveckling, kurser och konferenser för chefer och medarbetare inom offentlig sektor, organisationer och företag med samhällsuppdrag. På sikt ska verksamheten breddas med nätverk för olika professionella grupper och chefscoaching.

Det långsiktiga målet är att Public Partner Academy är en etablerad och ledande aktör inom kompetensutveckling för målgrupper inom offentlig sektor, organisationer och företag med samhällsuppdrag.

Vårt erbjudande ska kännetecknas av verksamhetsnära och relevanta erbjudanden som möter våra kunders vardag och utmaningar. Public Partner Academy ska inspirera med utgångspunkt från verkligheten. Vi vill att Public Partner Academy genom sin verksamhet ska bidra till en positiv samhällsutveckling.

Public Partner Academy ska drivas som en egen och självständig verksamhet inom koncernen men samspela med övriga bolag inom Public Partner Group.

Vi söker nu en operativ VD till det nya bolaget som får i uppdrag att utveckla och driva verksamheten. Som VD är du också projektledare och säljansvarig.

Som VD blir du ansvarig för affärsutveckling, sälj och marknad. Du har att samlat ansvar för bolagets utveckling och rapporterar till koncernens VD. Du arbetar mot tydliga affärsmål.

Din bakgrund

 • Du har sannolikt haft en ledande befattning inom offentlig sektor eller inom något samhällsföretag.
 • Du har bred förståelse för offentlig sektor och har insikter i vilka kompetensbehov som finns inom skattefinansierad verksamhet.
 • Du har någon form av akademisk utbildning.
 • Du kanske idag arbetar inom något utbildningsföretag som företagsledare, projektledare eller affärsutvecklare men vill ta steget vidare.
 • Du har arbetat med affärsutveckling mot tydliga mål.
 • Du har ett stort personligt nätverk som är relevant för detta område.

Dina egenskaper

 • Du är en entreprenörstyp som själv är operativ och ser till att saker händer.
 • Du har en förmåga att tänka strategiskt och långsiktigt.
 • Du är prestigelös och ser möjligheter då andra ser svårigheter.
 • Du lockas av att få skapa något nytt som en del av en befintlig omkringliggande struktur.
 • Du är genuint intresserad av samhällsfrågor.

För rätt person finns möjlighet att bli delägare i bolaget. Din roll är att bygga och utveckla företaget inom ramen för Public Partner Group.

Om du är intresserad och tror att du är den vi söker – skicka en kort presentation av dig själv på max en A4 sida. Berätta gärna varför just du är den vi söker. Bifoga gärna ett kort CV.

Skicka din intresseanmälan till krister@publicpartner.se senast den 15 augusti. Men vänta inte för länge. Hittar vi rätt person så slår vi till. OBS! Tjänsten är nu tillsatt.

Frågor

Krister Högne, vd, 073 – 020 8432

Rune Nordström, styrelseordförande, 070 – 602 65 20

AKTUELLT

Välkommen som ny konsult – Mia Enander Lanner

Public Partner växer och hälsar Mia Enander Lanner välkommen som nya konsult. Mia har mer än 15 års erfarenhet av att leda både chefer och medarbetare i systematiskt arbetsmiljö- och kvalitetsarbete, intern styrning och kontroll, organisations- och verksamhetsutveckling.

Christina Jörhall ny konsult hos Public Partner

Nu välkomnar vi Christina Jörhall som associerad konsult hos Public Partner. Christina är verksam i det egna bolaget Avantina AB och har dessförinnan arbetat tolv år som kommunikationsdirektör i Region Jönköpings län. Hon har också haft motsvarande roll på kommunal nivå.

Se eventet – Ledarskap i politiskt styrda organisationer

Den 15 juni kl 16.30-18.30 bjöd Public Partner in till ett event om ledarskap i politiskt styrda organisationer. Deltog gjorde Christian Jacobsson, leg psykolog och docent i psykologi vid Göteborgs universitet, Staffan Isling VD på SKR, Hillevi Engström, VD på Trygghetsstiftelsen samt Fredrik Jarl, KSO i Gagnef.

Välkommen Ann-Sofie Hedenström!

Den 1 augusti förstärks Public Partner med ytterligare en delägare och konsult. Ann-Sofie Hedenström har arbetat inom kommunal sektor i över två decennier varav 15 år som chef på olika befattningar i både små och medelstora kommuner.