Är du vår nya vd?

Public Partner Academy AB
Vi är specialister på kompetensutveckling för chefer och medarbetare inom offentlig sektor, organisationer och företag med samhällsuppdrag. Vi är en del av Public Partner Group som också erbjuder managementkonsulttjänster och bemannings- och rekryteringstjänster.

Är du vår nya VD?

Public Partner Group AB är moderbolag i en koncern med det rörelsedrivande konsultföretaget Public Partner Management. Nu breddar vi verksamheten och startar två nya dotterbolag. Ett av dessa är Public Partner Academy AB.

Public Partner Academy ska erbjuda kompetensutveckling, kurser och konferenser för chefer och medarbetare inom offentlig sektor, organisationer och företag med samhällsuppdrag. På sikt ska verksamheten breddas med nätverk för olika professionella grupper och chefscoaching.

Det långsiktiga målet är att Public Partner Academy är en etablerad och ledande aktör inom kompetensutveckling för målgrupper inom offentlig sektor, organisationer och företag med samhällsuppdrag.

Vårt erbjudande ska kännetecknas av verksamhetsnära och relevanta erbjudanden som möter våra kunders vardag och utmaningar. Public Partner Academy ska inspirera med utgångspunkt från verkligheten. Vi vill att Public Partner Academy genom sin verksamhet ska bidra till en positiv samhällsutveckling.

Public Partner Academy ska drivas som en egen och självständig verksamhet inom koncernen men samspela med övriga bolag inom Public Partner Group.

Vi söker nu en operativ VD till det nya bolaget som får i uppdrag att utveckla och driva verksamheten. Som VD är du också projektledare och säljansvarig.

Som VD blir du ansvarig för affärsutveckling, sälj och marknad. Du har att samlat ansvar för bolagets utveckling och rapporterar till koncernens VD. Du arbetar mot tydliga affärsmål.

Din bakgrund

 • Du har sannolikt haft en ledande befattning inom offentlig sektor eller inom något samhällsföretag.
 • Du har bred förståelse för offentlig sektor och har insikter i vilka kompetensbehov som finns inom skattefinansierad verksamhet.
 • Du har någon form av akademisk utbildning.
 • Du kanske idag arbetar inom något utbildningsföretag som företagsledare, projektledare eller affärsutvecklare men vill ta steget vidare.
 • Du har arbetat med affärsutveckling mot tydliga mål.
 • Du har ett stort personligt nätverk som är relevant för detta område.

Dina egenskaper

 • Du är en entreprenörstyp som själv är operativ och ser till att saker händer.
 • Du har en förmåga att tänka strategiskt och långsiktigt.
 • Du är prestigelös och ser möjligheter då andra ser svårigheter.
 • Du lockas av att få skapa något nytt som en del av en befintlig omkringliggande struktur.
 • Du är genuint intresserad av samhällsfrågor.

För rätt person finns möjlighet att bli delägare i bolaget. Din roll är att bygga och utveckla företaget inom ramen för Public Partner Group.

Om du är intresserad och tror att du är den vi söker – skicka en kort presentation av dig själv på max en A4 sida. Berätta gärna varför just du är den vi söker. Bifoga gärna ett kort CV.

Skicka din intresseanmälan till krister@publicpartner.se senast den 15 augusti. Men vänta inte för länge. Hittar vi rätt person så slår vi till.

Frågor

Krister Högne, vd, 073 – 020 8432

Rune Nordström, styrelseordförande, 070 – 602 65 20

AKTUELLT

Ett år av pandemi – är det tid för att andas och lära?

För drygt ett år sedan drabbades Sverige tillsammans med stora delar av världen av Corona-pandemin. Få av oss trodde då att den fortsatt skulle pågå under våren 2021 och minnet av pandemins initiala fas bleknar successivt. Pandemin har visat att vi i delar av landet saknade förmåga att skydda de sköraste äldre, vi famlade i vår förmåga att anskaffa skyddsutrustning och bristen på samordning mellan olika nyckelaktörer i hanteringen av krisen var tämligen uppenbar i uppstarten.

Så lyckas du med ditt dataskyddsarbete i offentlig sektor

Det är ett ökande problem för många offentliga aktörer att hantera sitt dataskydd samtidigt som kraven och behoven ökar i och med digitaliseringens framfart. Med relativt enkla medel i några få punkter kan man dock skapa sig en bra kontroll och styrning över detta arbete och därmed radikalt minska riskerna i verksamheternas utförande.

Vilken roll spelar kommunen i utveckling av föreningslivet?

Föreningsliv ett odefinierat begrepp som inrymmer mycket. Det vanligaste är vi tänker på idrottsrörelsen och dess betydelse för barn- och ungdomars fritidssysselsättning. Det aktiva och mångfacetterade föreningsliv som vårt samhälle erbjuder spelar en avgörande roll som röstbärare, demokratiskola, gemenskap och serviceproducent.

Välkommen Rune Nordström

Public Partner förstärks av Rune Nordström som associerad konsult. Rune är en drivande entreprenör med erfarenheter från styrelsearbete, företagsledning, marknad, samhälle och politik. Rune är också styrelseordförande i moderbolaget i Public Partner Group.