Välkommen Rune Nordström!

Public Partner förstärks av Rune Nordström som associerad konsult. Rune är också styrelseordförande i moderbolaget i Public Partner Group.

Rune är en drivande entreprenör med erfarenheter från styrelsearbete, företagsledning, marknad, samhälle och politik.

Under sina år som konsult har Rune arbetat med många olika typer av uppdrag. Det har bland annat handlat om ledning, styrning, strategi, opinionsbildning, varumärkesrådgivning, krishantering och kriskommunikation med mera. Uppdragsgivare har varit företag, organisationer och offentlig sektor.

Rune har under den största delen av sitt yrkesliv haft ledande befattningar bland annat som direktör på Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet och som informationschef på den statliga myndigheten Arbetslivsinstitutet.

Under några år var Rune hel- och deltidspolitiker i sin hemkommun Lidingö som kommunalråd, vice ordförande i kommunstyrelsen, ordförande i utbildningsnämnden med flera uppdrag.

Rune arbetar idag med rådgivning och stöd till ledningar i offentlig sektor, företag och organisationer inom affärsutveckling, strategi, interim management, varumärken och styrelseuppdrag.

MER

AKTUELLT

Vi kan styrning och ledning i kris

Nu utsätts den offentliga sektorn för en prövning som ingen vet hur den kommer att utvecklas. Kommunledningar runt om i Sverige tvingas att hantera ovanligt många och stora frågor. Våra konsulter – flera som har varit verksamma som chefer i offentlig sektor – är beredda att hjälpa till i operativ eller strategisk ledning.