Välkommen Sofia Spolander!

Public Partner är glada över att välkomna Sofia Spolander som konsult.

Sofia har mångårig erfarenhet av att verka i stabsfunktioner i såväl kommunal som statlig sektor, både som chef och i samordnande roller. Hon är väl förtrogen med att utveckla styrning och ledning, ledningssystem, ärendehantering, hållbarhetsfrågor, kommunikation och krishantering.

Sofia har gedigen kunskap om kommunalpolitiska processer och samspelet mellan politiker och tjänstepersoner från Stockholms stad, Uppsala och senast Upplands Väsby där hon i rollen som stabschef i nära samarbete med den politiska ledningen bland annat ansvarat för kommunens budget- och verksamhetsplaneringsprocess. Sofia är en erfaren kommunikatör som belyser och skapar förståelse för komplexa processer; hur de enskilda delarna hänger ihop med helheten och hur operativ verksamhet kopplas ihop med strategi och vision. Sofias drivkraft är att med medborgarens bästa för ögonen utveckla organisationens strukturer, processer och kultur.

– Den bästa konsultgärningen är den som lever vidare långt efter avslutat uppdrag. När de förändringar av styrning, ledning och kultur som lever kvar efter en genomlysning eller ett utvecklingsarbete skapar värde många år efteråt, säger Sofia.

MER

AKTUELLT

Årets Axelpristagare korade

Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR, och Claes Hultgren, kommunchef i Filipstads kommun, tilldelades 2020 års Axelpris vid en livesänd ceremoni på onsdagskvällen. – Våra två pristagare personifierar de värden som den offentliga verksamheten bygger på, med vår representativa demokrati och den lokala självstyrelsen som två grundbultar, säger Roger Johansson, ordförande för Public Partner AB.

Årets Axelpris går till Annika Wallenskog och Claes Hultgren

Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR, och Claes Hultgren, kommunchef i Filipstads kommun, tilldelas 2020 års Axelpris. De två pristagarna får utmärkelsen, inklusive en prissumma på 25 000 kr var, vid en ceremoni som startar kl 17.15 i eftermiddag. Bakom Axelpriset står kreditinstitutet Kommuninvest och konsultföretaget Public Partner.

Axelpriset delas ut för tredje året i rad

I december 2020 delas Axelpriset ut för tredje året i rad. Det är Kommuninvest och Public Partner som instiftat detta pris. Denna gång sker prisceremonin med en digital prisutdelning som direktsänds från Public Partners kontor i Stockholm den 2:a december.

Public Partner välkomnar Mikael Gustavsson Roxell

Vi är glada över att från september 2020 välkomna Mikael som konsult i Public Partner. Mikael har en tjugofemårig bakgrund som chef och ledare i privat och offentlig sektor, de senaste femton åren som socialchef och kommundirektör. Foto: Anna Drvnik.