Välkommen Sofia Spolander!

Public Partner är glada över att välkomna Sofia Spolander som konsult.

Sofia har mångårig erfarenhet av att verka i stabsfunktioner i såväl kommunal som statlig sektor, både som chef och i samordnande roller. Hon är väl förtrogen med att utveckla styrning och ledning, ledningssystem, ärendehantering, hållbarhetsfrågor, kommunikation och krishantering.

Sofia har gedigen kunskap om kommunalpolitiska processer och samspelet mellan politiker och tjänstepersoner från Stockholms stad, Uppsala och senast Upplands Väsby där hon i rollen som stabschef i nära samarbete med den politiska ledningen bland annat ansvarat för kommunens budget- och verksamhetsplaneringsprocess. Sofia är en erfaren kommunikatör som belyser och skapar förståelse för komplexa processer; hur de enskilda delarna hänger ihop med helheten och hur operativ verksamhet kopplas ihop med strategi och vision. Sofias drivkraft är att med medborgarens bästa för ögonen utveckla organisationens strukturer, processer och kultur.

– Den bästa konsultgärningen är den som lever vidare långt efter avslutat uppdrag. När de förändringar av styrning, ledning och kultur som lever kvar efter en genomlysning eller ett utvecklingsarbete skapar värde många år efteråt, säger Sofia.

MER

AKTUELLT

Staffan Lönner etablerar Public Partner Academy

Public Partner Academy är en ny affärsverksamhet inom ramen för Public Partner där målet är att etablera en aktör som erbjuder kompetensutveckling för chefer och medarbetare i offentligt finansierade organisationer och företag med samhällsuppdrag. Som ett steg i satsningen anlitas nu Staffan Lönner som chef för denna verksamhet.

Är du vår nya VD för Public Partner Interim Management AB?

Public Partner Group AB är moderbolag i en koncern med det rörelsedrivande konsultföretaget Public Partner Management. Nu breddar vi verksamheten och startar två nya dotterbolag. Ett av dessa är Public Partner Interim Management AB. Målet är en etablerad och ledande aktör inom bemanning och rekrytering för offentlig sektor, organisationer och företag med samhällsuppdrag. Vi söker nu en operativ VD till det nya bolaget.

Tre toppkrafter till Public Partner

Public Partner är stolta över att välkomna tre nya konsulter: Catharina Lilja, Fredrik Nornvall och Stefan Sorpola. Public Partner är ett konsultföretag med inriktning på att stödja ledningar i offentligt finansierade organisationer och företag med samhällsuppdrag att utveckla sin styrning och ledning och därigenom skapa goda resultat i ett föränderligt samhälle. "I vårt arbete med att skapa bestående värden är jag väldigt glad att kunna välkomna Catharina, Fredrik och Stefan till Public Partner", säger Krister Högne, vd för Public Partner.

Är du vår nya VD?

Public Partner Group AB är moderbolag i en koncern med det rörelsedrivande konsultföretaget Public Partner Management. Nu breddar vi verksamheten och startar två nya dotterbolag. Ett av dessa är Public Partner Academy AB. Vi söker nu en operativ VD till det nya bolaget som får i uppdrag att utveckla och driva verksamheten. Som VD är du också projektledare och säljansvarig.