Välkommen Sofia Spolander!

Public Partner är glada över att välkomna Sofia Spolander som konsult.

Sofia har mångårig erfarenhet av att verka i stabsfunktioner i såväl kommunal som statlig sektor, både som chef och i samordnande roller. Hon är väl förtrogen med att utveckla styrning och ledning, ledningssystem, ärendehantering, hållbarhetsfrågor, kommunikation och krishantering.

Sofia har gedigen kunskap om kommunalpolitiska processer och samspelet mellan politiker och tjänstepersoner från Stockholms stad, Uppsala och senast Upplands Väsby där hon i rollen som stabschef i nära samarbete med den politiska ledningen bland annat ansvarat för kommunens budget- och verksamhetsplaneringsprocess. Sofia är en erfaren kommunikatör som belyser och skapar förståelse för komplexa processer; hur de enskilda delarna hänger ihop med helheten och hur operativ verksamhet kopplas ihop med strategi och vision. Sofias drivkraft är att med medborgarens bästa för ögonen utveckla organisationens strukturer, processer och kultur.

– Den bästa konsultgärningen är den som lever vidare långt efter avslutat uppdrag. När de förändringar av styrning, ledning och kultur som lever kvar efter en genomlysning eller ett utvecklingsarbete skapar värde många år efteråt, säger Sofia.

MER

AKTUELLT

Välkommen som ny konsult – Mia Enander Lanner

Public Partner växer och hälsar Mia Enander Lanner välkommen som nya konsult. Mia har mer än 15 års erfarenhet av att leda både chefer och medarbetare i systematiskt arbetsmiljö- och kvalitetsarbete, intern styrning och kontroll, organisations- och verksamhetsutveckling.

Christina Jörhall ny konsult hos Public Partner

Nu välkomnar vi Christina Jörhall som associerad konsult hos Public Partner. Christina är verksam i det egna bolaget Avantina AB och har dessförinnan arbetat tolv år som kommunikationsdirektör i Region Jönköpings län. Hon har också haft motsvarande roll på kommunal nivå.

Se eventet – Ledarskap i politiskt styrda organisationer

Den 15 juni kl 16.30-18.30 bjöd Public Partner in till ett event om ledarskap i politiskt styrda organisationer. Deltog gjorde Christian Jacobsson, leg psykolog och docent i psykologi vid Göteborgs universitet, Staffan Isling VD på SKR, Hillevi Engström, VD på Trygghetsstiftelsen samt Fredrik Jarl, KSO i Gagnef.

Välkommen Ann-Sofie Hedenström!

Den 1 augusti förstärks Public Partner med ytterligare en delägare och konsult. Ann-Sofie Hedenström har arbetat inom kommunal sektor i över två decennier varav 15 år som chef på olika befattningar i både små och medelstora kommuner.