Vi kan styrning och ledning i kris

Nu utsätts den offentliga sektorn för en prövning som ingen vet hur den kommer att utvecklas. Kommunledningar runt om i Sverige tvingas att hantera ovanligt många och stora frågor. Att samtidigt styra och leda den reguljära verksamheten har skapat en mycket komplex situation.

Public Partner har konsulter med stor erfarenhet av att leda och att stödja i kris. Vi är alla seniora och kan såväl operativt som strategisk bistå med kompetens kring krisledning, krisorganisation, coaching och ledarskap i kris. Flera av oss har varit verksamma som chefer i offentlig sektor.

Vi är beredda att hjälpa till i operativ eller strategisk ledning.

Vi erbjuder därför konsulter:

  • Till interimsuppdrag i kristid
  • Till samordnaruppdrag i kristider
  • Att vara ett ledningsstöd till chefer och politiker

Kontakta oss gärna om ni behöver stöd!

Tel 08-660 61 10 eller info@publicpartner.se

MER

AKTUELLT

Så lyckas du med ditt dataskyddsarbete i offentlig sektor

Det är ett ökande problem för många offentliga aktörer att hantera sitt dataskydd samtidigt som kraven och behoven ökar i och med digitaliseringens framfart. Med relativt enkla medel i några få punkter kan man dock skapa sig en bra kontroll och styrning över detta arbete och därmed radikalt minska riskerna i verksamheternas utförande.

Vilken roll spelar kommunen i utveckling av föreningslivet?

Föreningsliv ett odefinierat begrepp som inrymmer mycket. Det vanligaste är vi tänker på idrottsrörelsen och dess betydelse för barn- och ungdomars fritidssysselsättning. Det aktiva och mångfacetterade föreningsliv som vårt samhälle erbjuder spelar en avgörande roll som röstbärare, demokratiskola, gemenskap och serviceproducent.

Vi kan styrning och ledning i kris

Nu utsätts den offentliga sektorn för en prövning som ingen vet hur den kommer att utvecklas. Kommunledningar runt om i Sverige tvingas att hantera ovanligt många och stora frågor. Våra konsulter – flera som har varit verksamma som chefer i offentlig sektor – är beredda att hjälpa till i operativ eller strategisk ledning.