Kraften i att samla alla i ett rum – 460 chefer lär och reflekterar tillsammans

Chefsdagar….vad är syftet med att samla alla chefer två gånger om året? En kombination av inspiration och uppdatering kring kommunens ambitioner och mål.  Det finns anledning att fundera över vad som blir bestående. Mer än trevlig samvaro och ett avbrott i vardagen. Vi tror att det finns en stor och outnyttjad potential i chefsdagar! En möjlighet för ledningen att skapa engagemang och ägarskap för den gemensamma riktningen och ett sätt att stärka ledarskapet i organisationen. Läs gärna mer om våra tankar i artikeln.

För en tid sedan hade våra konsulter Malin Danielsson och Helena Sjöholm förmånen att processleda en chefsdag i en av landets största kommuner. Fokus för dagen var att cheferna skulle få möjlighet att pröva en ny metod för dialogbaserade möten. Metoden syftar till att öka medarbetarnas delaktighet i verksamhetsutvecklingen och är ett led i att utveckla den tillitsbaserade styrningen.

Chefsdagen samlade kommunkoncernens samtliga chefer, 460 personer, till en heldag. Röda mattan var utrullad och cheferna välkomnades till en stor sal uppdukad med runda bord. Efter kommundirektörens inledning och introduktion av metodstödet var det dags för deltagarna att arbeta: pröva, reflektera och lära av varann. Engagemanget var högt och stundtals även ljudnivån.

Men går det verkligen att skapa delaktighet och energi med så många i rummet?
Det korta svaret är, JA! Men det kräver såklart mycket planering, en hel del struktur och någon som håller i och är flexibel tillsammans med gruppen under dagen. Och kraften i att samla alla är magisk. Eller som kommundirektören uttryckte det avslutningsvis: ”Jag har nog aldrig varit så här stolt som kommundirektör”.

Vi vet att en viktig del i att skapa en bra grund för förändring är att alla får möjlighet att få tillgång till högsta ledningen och att få lyssna och ställa frågor direkt. Chefsuppdraget kan emellanåt också vara ensamt och utsatt och att hitta forum för att stärka ledarskapet är centralt. Interna chefsdagar som ger utrymme för att mötas, samtala och lära av varann ger möjlighet även till framtida nätverk.

Kanske är det dags för dig att samla alla i rummet? Varför inte starta upp nästa budgetprocess på ett annorlunda sätt? Nästa visionsarbete? Våga tänka tanken att samla hela förvaltningen eller varför inte alla anställda i kommunen?

AKTUELLT

Välkommen som ny konsult – Mia Enander Lanner

Public Partner växer och hälsar Mia Enander Lanner välkommen som nya konsult. Mia har mer än 15 års erfarenhet av att leda både chefer och medarbetare i systematiskt arbetsmiljö- och kvalitetsarbete, intern styrning och kontroll, organisations- och verksamhetsutveckling.

Christina Jörhall ny konsult hos Public Partner

Nu välkomnar vi Christina Jörhall som associerad konsult hos Public Partner. Christina är verksam i det egna bolaget Avantina AB och har dessförinnan arbetat tolv år som kommunikationsdirektör i Region Jönköpings län. Hon har också haft motsvarande roll på kommunal nivå.

Se eventet – Ledarskap i politiskt styrda organisationer

Den 15 juni kl 16.30-18.30 bjöd Public Partner in till ett event om ledarskap i politiskt styrda organisationer. Deltog gjorde Christian Jacobsson, leg psykolog och docent i psykologi vid Göteborgs universitet, Staffan Isling VD på SKR, Hillevi Engström, VD på Trygghetsstiftelsen samt Fredrik Jarl, KSO i Gagnef.

Välkommen Ann-Sofie Hedenström!

Den 1 augusti förstärks Public Partner med ytterligare en delägare och konsult. Ann-Sofie Hedenström har arbetat inom kommunal sektor i över två decennier varav 15 år som chef på olika befattningar i både små och medelstora kommuner.