Kraften i att samla alla i ett rum – 460 chefer lär och reflekterar tillsammans

Chefsdagar….vad är syftet med att samla alla chefer två gånger om året? En kombination av inspiration och uppdatering kring kommunens ambitioner och mål.  Det finns anledning att fundera över vad som blir bestående. Mer än trevlig samvaro och ett avbrott i vardagen. Vi tror att det finns en stor och outnyttjad potential i chefsdagar! En möjlighet för ledningen att skapa engagemang och ägarskap för den gemensamma riktningen och ett sätt att stärka ledarskapet i organisationen. Läs gärna mer om våra tankar i artikeln.

För en tid sedan hade våra konsulter Malin Danielsson och Helena Sjöholm förmånen att processleda en chefsdag i en av landets största kommuner. Fokus för dagen var att cheferna skulle få möjlighet att pröva en ny metod för dialogbaserade möten. Metoden syftar till att öka medarbetarnas delaktighet i verksamhetsutvecklingen och är ett led i att utveckla den tillitsbaserade styrningen.

Chefsdagen samlade kommunkoncernens samtliga chefer, 460 personer, till en heldag. Röda mattan var utrullad och cheferna välkomnades till en stor sal uppdukad med runda bord. Efter kommundirektörens inledning och introduktion av metodstödet var det dags för deltagarna att arbeta: pröva, reflektera och lära av varann. Engagemanget var högt och stundtals även ljudnivån.

Men går det verkligen att skapa delaktighet och energi med så många i rummet?
Det korta svaret är, JA! Men det kräver såklart mycket planering, en hel del struktur och någon som håller i och är flexibel tillsammans med gruppen under dagen. Och kraften i att samla alla är magisk. Eller som kommundirektören uttryckte det avslutningsvis: ”Jag har nog aldrig varit så här stolt som kommundirektör”.

Vi vet att en viktig del i att skapa en bra grund för förändring är att alla får möjlighet att få tillgång till högsta ledningen och att få lyssna och ställa frågor direkt. Chefsuppdraget kan emellanåt också vara ensamt och utsatt och att hitta forum för att stärka ledarskapet är centralt. Interna chefsdagar som ger utrymme för att mötas, samtala och lära av varann ger möjlighet även till framtida nätverk.

Kanske är det dags för dig att samla alla i rummet? Varför inte starta upp nästa budgetprocess på ett annorlunda sätt? Nästa visionsarbete? Våga tänka tanken att samla hela förvaltningen eller varför inte alla anställda i kommunen?

AKTUELLT

Är du vår nya VD för Public Partner Interim Management AB?

[uppdaterad 21-10-08] Public Partner Group AB är moderbolag i en koncern med det rörelsedrivande konsultföretaget Public Partner Management. Nu breddar vi verksamheten och startar två nya dotterbolag. Ett av dessa är Public Partner Interim Management AB. Målet är en etablerad och ledande aktör inom bemanning och rekrytering för offentlig sektor, organisationer och företag med samhällsuppdrag. Vi söker nu en operativ VD till det nya bolaget.

PUBLIC PARTNER bjuder in till förvalsanalys den 25 november! 

Den 11 september 2022 är det dags att gå till valurnorna för att rösta i valen till riksdagen, regionen och kommunen. Den 25 november, kl 16-19 bjuder vi in till ett utforskande samtal om vilka frågor som står högst på den politiska dagordningen och hur dessa frågor kommer att påverka oss beroende på hur valen faller ut. 

Staffan Lönner etablerar Public Partner Academy

Public Partner Academy är en ny affärsverksamhet inom ramen för Public Partner där målet är att etablera en aktör som erbjuder kompetensutveckling för chefer och medarbetare i offentligt finansierade organisationer och företag med samhällsuppdrag. Som ett steg i satsningen anlitas nu Staffan Lönner som chef för denna verksamhet.

Tre toppkrafter till Public Partner

Public Partner är stolta över att välkomna tre nya konsulter: Catharina Lilja, Fredrik Nornvall och Stefan Sorpola. Public Partner är ett konsultföretag med inriktning på att stödja ledningar i offentligt finansierade organisationer och företag med samhällsuppdrag att utveckla sin styrning och ledning och därigenom skapa goda resultat i ett föränderligt samhälle. "I vårt arbete med att skapa bestående värden är jag väldigt glad att kunna välkomna Catharina, Fredrik och Stefan till Public Partner", säger Krister Högne, vd för Public Partner.