Kraften i att samla alla i ett rum – 460 chefer lär och reflekterar tillsammans

Chefsdagar….vad är syftet med att samla alla chefer två gånger om året? En kombination av inspiration och uppdatering kring kommunens ambitioner och mål.  Det finns anledning att fundera över vad som blir bestående. Mer än trevlig samvaro och ett avbrott i vardagen. Vi tror att det finns en stor och outnyttjad potential i chefsdagar! En möjlighet för ledningen att skapa engagemang och ägarskap för den gemensamma riktningen och ett sätt att stärka ledarskapet i organisationen. Läs gärna mer om våra tankar i artikeln.

För en tid sedan hade våra konsulter Malin Danielsson och Helena Sjöholm förmånen att processleda en chefsdag i en av landets största kommuner. Fokus för dagen var att cheferna skulle få möjlighet att pröva en ny metod för dialogbaserade möten. Metoden syftar till att öka medarbetarnas delaktighet i verksamhetsutvecklingen och är ett led i att utveckla den tillitsbaserade styrningen.

Chefsdagen samlade kommunkoncernens samtliga chefer, 460 personer, till en heldag. Röda mattan var utrullad och cheferna välkomnades till en stor sal uppdukad med runda bord. Efter kommundirektörens inledning och introduktion av metodstödet var det dags för deltagarna att arbeta: pröva, reflektera och lära av varann. Engagemanget var högt och stundtals även ljudnivån.

Men går det verkligen att skapa delaktighet och energi med så många i rummet?
Det korta svaret är, JA! Men det kräver såklart mycket planering, en hel del struktur och någon som håller i och är flexibel tillsammans med gruppen under dagen. Och kraften i att samla alla är magisk. Eller som kommundirektören uttryckte det avslutningsvis: ”Jag har nog aldrig varit så här stolt som kommundirektör”.

Vi vet att en viktig del i att skapa en bra grund för förändring är att alla får möjlighet att få tillgång till högsta ledningen och att få lyssna och ställa frågor direkt. Chefsuppdraget kan emellanåt också vara ensamt och utsatt och att hitta forum för att stärka ledarskapet är centralt. Interna chefsdagar som ger utrymme för att mötas, samtala och lära av varann ger möjlighet även till framtida nätverk.

Kanske är det dags för dig att samla alla i rummet? Varför inte starta upp nästa budgetprocess på ett annorlunda sätt? Nästa visionsarbete? Våga tänka tanken att samla hela förvaltningen eller varför inte alla anställda i kommunen?

AKTUELLT

Vi kan styrning och ledning i kris

Nu utsätts den offentliga sektorn för en prövning som ingen vet hur den kommer att utvecklas. Kommunledningar runt om i Sverige tvingas att hantera ovanligt många och stora frågor. Våra konsulter – flera som har varit verksamma som chefer i offentlig sektor – är beredda att hjälpa till i operativ eller strategisk ledning.

Public Partner välkomnar Karl Gudmundsson

Karl Gudmundsson har en mångårig och gedigen erfarenhet som chef och ledare inom socialtjänst, hälso- och sjukvård samt socialförsäkringsadministration. Därtill har han under en längre tid varit ledamot och styrelseordförande i Föreningen Sveriges Socialchefer vilket bidragit till att han har ett omfattande kontaktnät inom socialtjänsten och närliggande verksamheter.