Jennie Enström och Stig Montin får 2019 års Axelpris

Jennie Enström, kanslichef i Strängnäs kommun och Stig Montin, professor vid Förvaltningshögskolan i Göteborg, får 2019 års Axelpris. Pristagarna, som erhåller 25.000 kr var, fick utmärkelsen vid en ceremoni i Stockholm på onsdagskvällen.

Jennie Enström, kanslichef i Strängnäs kommun och Stig Montin, professor vid Förvaltningshögskolan i Göteborg, får 2019 års Axelpris. Pristagarna, som erhåller 25.000 kr var, fick utmärkelsen vid en ceremoni i Stockholm på onsdagskvällen.

Det är kommunernas låneinstitut Kommuninvest och konsultföretaget Public Partner som står bakom Axelpriset.

Axelpriset är instiftat för att lyfta fram den offentliga verksamhetens vikt för tilliten till samhällskontraktet och de grundläggande demokratiska värden det bygger på. Utmärkelsen ska lyfta fram och hedra människor som bidragit till att trygga och utveckla tilliten.

För Jennie Enström lyder motiveringen bland annat: ”Jennie uppmärksammas särskilt för sin förståelse för det kommunala uppdragets komplexitet samt för sin viktiga roll som konstitutionellt stöd till såväl politik som förvaltning i Strängnäs kommun. Hon personifierar stabilitet, ordning och handling, några av grundbultarna i all offentlig verksamhet.”

Motiveringen för Stig Montin lyder bland annat: ”Stig har genom sin forskning och i sin utbildningsgärning säkerställt att väldigt många nu verksamma och framtida tjänstepersoner har tillräckliga kunskaper för såväl det vardagliga arbetet som för att utveckla detsamma. Han har förmått att åskådliggöra förhållandet mellan de förtroendevalda och tjänstepersoner i ett komplext system som sträcker sig utanför den enskilda kommunen och regionen.”

Om Kommuninvest
Kommuninvest är svenska kommuners och landstings eget låneinstitut. Kommuninvest ägs av 290 svenska kommuner och landsting/regioner för att stödja deras finansförvaltning genom stabil och kostnadseffektiv finansiering, kompetensutveckling och samverkan. Kommuninvest är Sveriges sjätte största kreditinstitut och den störste långivaren till svenska kommuner och landsting/regioner.

Om Public Partner
Public Partner är ett konsultföretag som är verksamt inom främst offentlig sektor. Företaget har ett tjugotal konsulter med olika specialiteter inom bl.a. ledarskap, organisation samt samspel mellan politik och förvaltning. Företagets samhällsengagemang ligger till grund för att vara partner i Axelpriset.

För ytterligare information

Björn Bergstrand,
Chef för Medierelationer, Kommuninvest i Sverige AB
tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76
e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

Krister Högne,
VD Public Partner AB
tel: 073-0208432
e-mail: krister@publicpartner.se

Jennie Enström
45 år, gift, kanslichef i Strängnäs kommun sedan maj 2018. Utbildning: Socionom, magisterexamen socialt arbete, forskat inom kriminalpsykologi.

Stig Montin
65 år, gift, fyra barn och fem barnbarn. Professor i offentlig förvaltning med inriktning mot kommunal politik och förvaltning vid Förvaltningshögskolan i Göteborg. Utbildning: Disputerade i statsvetenskap 1993, docent 1999 och professor sedan 2007.