default-logo
19
JAN
2018

Välkommen Jan de Man Lapidoth

Inlägg av :
Kommentarer : Off

Jan har 25 års erfarenhet som konsult och rådgivare i en variation av verksamheter i alla samhällets sektorer. Hans passion finns i utvecklings- och förnyelsearbete i sammanhang som kännetecknas av komplexitet och osäkerhet. Hans uppdrag spänner från handfast lednings- och organisationsutveckling, till design och genomförande av längre förändringsförlopp, och till strategiutveckling och innovationsprocesser. De flesta av hans uppdrag berör också direkt eller indirekt frågor om organisationskultur. Jan har även lång erfarenhet av att arbeta med social hållbarhet, bl a utveckling av socioekonomiskt utsatta områden.