default-logo
  Nästa konsult

Lars Rådh

E-post:lars@publicpartner.se
Telefon:070-591 55 65

Lars har mångårig erfarenhet från ledaruppdrag i såväl offentlig som privat verksamhet. Lars kommer närmast från rollen som Stadsdirektör i Stockholm stad och som chef för Serviceförvaltningen. Han har dessförinnan varit kommunchef i Flen och VD för ett privat sjukvårdsbolag. Hans uppdrag har ofta handlat om att ta fram tydliga affärsstrategier med både kort och långt perspektiv för styrning och ledning. Lars har även en bred kunskap och förståelse för samspelet mellan förtroendevalda och tjänstemän, bland annat grundat i både tjänstemanna- och politiska uppdrag på 1990-talet, bl.a. som finanssekreterare och som borgarråd i Stockholms stad. Lars har också på uppdrag av regeringen varit ensamutredare för ”Etablering i Sverige” (2002-2003) samt aktiv i den ideella sektorn bl a som styrelsemedlem i Fryshuset där han ansvarade för uppbyggnaden av Fryshusets kunskapsgymnasium.