default-logo
  Nästa konsult

Lars-Johan Bastås

E-post: lars-johan@publicpartner.se
Telefon: 0733 – 87 27 01

Lars-Johan är legitimerad organisationspsykolog med mångårig bakgrund såväl som konsult och anställd inom främst skola, psykiatri och företagshälsovård. Den röda tråden i Lars-Johans uppdrag är att utveckla relationerna i och mellan olika verksamheter och deras företrädare. Han stödjer uppdragsgivare i såväl offentlig som privat sektor med handfasta metoder för att förbättra samarbetet mellan individer, roller, grupper och organisationer. Förmågan att vitalisera en grupps arbetssätt och arbetsformer är ett kännetecken i Lars-Johans konsultgärning. Han uppskattar särskilt uppdragssituationer som förenar de olika perspektiven individ, grupp, organisation och samhälle.