default-logo
  Nästa konsult

Jan de Man Lapidoth

E-post: jan@publicpartner.se
Telefon: 0733 312222

Jan har 25 års erfarenhet som konsult och rådgivare i en variation av verksamheter i alla samhällets sektorer. Han arbetar gärna med utvecklings- och förnyelsearbete i miljöer som präglas av komplexitet och osäkerhet. Jan har en bred uppdragsprofil med bl a lednings- och organisationsutveckling, design och genomförande av längre förändringsförlopp, strategiutveckling och innovationsprocesser. De flesta av hans uppdrag berör också direkt eller indirekt frågor om ledarskap och organisationskultur. Jan har även lång erfarenhet av att arbeta med social hållbarhet, bl a med utveckling av socioekonomiskt utsatta områden. Jan är en analytisk, nyfiken och relationsorienterad person som drivs av att aktivt bidra till en hållbar utveckling för individer, verksamheter, samhällen och planeten.